Jäsenkirje 1/2007


Hyvä Jäsen!Vuosi 2007 on Varsinais-Suomen Viu­lunrakentajien 20. toimintavuosi. Yh­distys perustettiin 30.1.1987. Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa on va­rauduttu järjestämään juhlavuoden kunniaksi esimerkiksi soitinnäyttely ja mahdollisesti konsertti yhdistyksen jä­senten valmistamilla soittimilla. Tästä tullaan tiedottamaan tarkemmin tämän vuoden aikana.


Yhdistyksen logo

Varsinais-Suomen Viulunrakentajat ry on saanut käyttöönsä logon. Yli vuosi sitten julistettu logokilpailu saatiin pää­tökseen ja kilpailulle voittaja viimeises­sä vuosikokouksessa marraskuussa. Logokilpailun voitti Jaakko Tikkasen (Pääkeskus KY) ehdotus.
Viulunrakennuskurssi alkaa Turus­saTurun Työväenopistossa alkaa alkaa ensi syksynä viulunrakennuskurssi, jonka vetäjänä toimii Tapio Vainisto. Opetus tapahtuu Vähä-Heikkilän kou­lun veistosalissa. Viikonpäivä ja alkamisajankohta selviävät myöhem­min, mutta kannattaa seurata työväen­opisto ilmoittelua ilmoittautumisajoista. Elo­kuussa joka kotiin jaettavassa Turun Työväenopiston kurssiohjelmassa on tarkemmat tiedot kurssin alkamisesta ja opintoajoista. Kurssista kiinnostu­neen kannattaa tehdä oma ilmoittautu­misensa mahdollisimman nopeasti oh­jelman julkistamisen jälkeen, koska saattaa olla, että kurssi täyttyy nopeasti. Maksimissaan kurssille tullaan ottamaan noin 18 opiskelijaa.


KoesoittotilaisuusKeväällä järjestetään viulujen koesoit­totilaisuus Taimi II:ssa. Ajankohta on vielä avoin, mutta siitä tiedotetaan erikseen, kun aika on saatu sovittua. Koesoittajaksi pyydetään Simo Vuoris­toa, joka on arvioinut yhdistyksen jä­senten tekemiä soittimia jo useam­paankin kertaan.NettisivutYhdistyksen nettisivut muuttivat vuo­denvaihteessa uuteen osoitteeseen:

http://vsviulunrakentajat.fiMuuton syynä oli se, että MTV3 ilmoitti lopettavansa ilmaisen sivustopalvelun­sa.

Samassa yhteydessä Varsinais-Suomen Viulunrakentajat rekisteröi oman do­mainnimen: vsviulunrakentajat.fi
Vuoden 2007 jäsenmaksu tulee maksaa 31.3.2007 mennessä.Terveisin,


Visa Jokela

Tiedottaja ja sihteeri
Copyright 2004 Varsinais-Suomen Viulunrakentajat r.y.


Ota yhteyttä

Sivujen suunnitelu ja toteutus Epoque Arts
Ajankohtaista
Yhdistys
- Yhdistyksen historiikki lyhyesti
- Hallituksen jäsenet
Yhdistyksen toiminta
- Toiminnasta
- Toimintasuunnitelma
- Jäsenasiaa
- Kuvia

Linkkejä viulunrakennussivuille
Vanhempia suomalaisia viulunrakentajia
Yhteystiedot
Liity jäseneksi